Beskrivelse
Nor-Guard® OV11J er et tilskudsfoder med et højt indhold af naturlige antioxidanter. Produktet er udviklet specielt med henblik på en høj opløselighed og kan anvendes til alle typer af produktionsdyr. Produktet er en kombination af ekstrakter fra vindruer (Vitis vinifera) og oliven (Olea europaea) med dextrose og maltodextrin som bærestoffer.
Nor-Guard® OV11J indeholder en unik kombination af vand- og fedtopløselige antioxidanter. Synergien af disse giver produktet en meget alsidig problemløsende effekt.
Nor-Guard® OV11J kan med fordel iblandes vådfoder eller drikkevand. Ved brug i drikkevandet kan en dosering via en Dosatron®, en Dosmatic® eller lignende ske via en stamopløsning. Det anbefales, at opblandet produkt anvendes inden for 24 timer.
Produktets sammensætning indebærer, at det kan anvendes hjemmeblandere.

Specifikationer

Indhold
Elementer rige på naturlige antioxidanter ekstraherede fra vindruer (Vitis vinifera) og oliven (Olea europaea), med dextrose og sorbitol som bærestoffer.
Udseende
Tørt, frit flyvende pulver
Holdbarhed
Minimum 12 måneder
Opbevaring
Tørt, køligt (under 30°C)
Pakning
20 kg papirsække

Anbefalet dosering

Smågrise
150 g / 1000 liter drikkevand
Grise
150-300 g / 1000 liter drikkevand
Søer
150-300 g / 1000 liter drikkevand
Slagtekyllinger
250-375 g / 1000 liter drikkevand
Æglæggere
250 g / 1000 liter drikkevand
Avlsdyr, høns
300-500 g / 1000 liter drikkevand

Note: Fodertilsætningsstofferne i dette produkt er registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer og er at finde i registreret over godkendte fodertilsætningsstoffer. Fodermidlerne er registeret i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 767/2009 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 242/2010.

Nor-Guard® er et registreret varemærke tilhørende Nor-Feed A/S’ søsterselskab Dumas ApS. Produktet er beskyttet af et udstedt patent.

Januar 2015

Databladet kan downloades her (DB_Nor-GuardOV11J.pdf )

Dumas ApS