Beskrivelse
Spiceblend RF er et tilskudsfoder udviklet til brug i foder til produktionsdyr. Produktet består af udvalgte krydderier med smagsfremmende egenskaber som kan benyttes i økologisk husdyrsproduktion.
Spiceblend RF indeholder en speciel kombination af forskellige antioxidanter og andre aktive elementer fra planterne bukkehorn (Trigonella foenum-graecum) og rosmarin (Rosmarinus officinalis).
Spiceblend RF kan med fordel blandes i ekstruderet, ekspanderet og pelleteret foder, såvel som melfoder. Produktets sammensætning indebærer, at det kan anvendes af såvel producenter af foderblandinger, som af hjemmeblandere.
Produktets sammensætning muliggør, at det kan anvendes i den økologiske produktion. Indholdet af konventionelle krydderier i Spiceblend™ RF udgør 100 %.

Specifikationer

Indhold
Udvalgte elementer fra bukkehorn ( Trigonella foenum-graecum ) og rosmarin ( Rosmarinus officinalis )
Udseende
Grønligt-gulligt pulver
Holdbarhed
Minimum 12 måneder
Opbevaring
Tørt, køligt (under 30°C)
Pakning
15 kg sække

Anbefalet dosering

Smågrise
1000 g/1000 kg foder
Ungsvin og slagtesvin
1000 g/1000 kg foder

Spiceblend™ RF kan med fordel støddoseres i de første 14 dage. Herved opnås en kraftigere og mere umiddelbar effekt. Kontakt Dumas for yderligere information.
Note: Fodermidlerne i dette produkt er registeret i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 767/2009 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 242/2010. Produktet kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med Rådets forordning 834/2007 og Kommissionens forordning 889/2008.

Spiceblend™ er et varemærke tilhørende Feed-Add, Dumas ApS.

Marts 2015

Datablad for Spiceblend RF kan downloades her (DB_Spiceblend RF.pdf )

Dumas ApS