Alternativ til ZnO og antibiotika behandlinger af fravænningsdiarré

Årsager til fravænningsdiarré kan være mangfoldige. De kan blandt andet skyldes besætningens sygdomspres, stress, samt uhensigtsmæssig management, herunder staldforhold, fodring og pasning.

Præventiv behandling af fravænningsdiarré forekommer, i mange tilfælde, uden hensyntagen til årsagen til diarréen. I Danmark tilsættes der traditionelt receptpligtige doser af ZnO til foderet i op til 14 dage efter fravænning. I nogle besætninger er det ikke nok, hvorfor symptomerne så yderligere behandles med antibiotika.

Da der er en hel række negative effekter af behandlinger med både ZnO og antibiotika, er det ønskeligt at finde alternative præventive behandlinger af problemet med fravænningsdiarréer.

Det er imidlertid muligt at kontrollere fravænningsdiarré på en anden måde og i et sådant omfang, at brugen af ZnO og/eller antibiotika enten kan undgås eller kraftigt reduceres.

Kort beskrevet er systemet:

  1. I lav patogene besætninger[1]: Quiponin SR Pulver blandes i grisenes foder fra grisene begynder at æde i farestalden og indtil mindst 14 dage efter fravænning.
  2. I medium patogene besætninger: Alternativ Z-M blandes i foderet fra grisene begynder at æde i farestalden og indtil mindst 14 dage efter fravænning.

I medium/høj-patogene besætninger er det ikke altid tilstrækkeligt at blande et af de nævnte produkter i foderet til grisene. For at påvirke foderindtaget positivt, vil det være nødvendigt at øge grisenes væskeoptag i dagene efter fravænningen:

  1. I medium/høj patogene besætninger: Alternativ Z-MH samt Du-Drink eller Du-Drink M i drikkevandet i de første 7 dage efter fravænning.

[1] For uddybning af lav og høj patogene besætninger henvises til artiklen af: Pedersen et al. (2014). Herd diagnosis of low pathogen diarrhoea in growing pigs – a pilot study. Irish Veterinary Journal, 67:24.

Januar 2016

Dumas ApS