Du-Drink er et supplement til tilsætning af et Alternativ Z produkt til foderet. Det kan bruges til at øge vandindtaget af hos nyfravænnede grise i de første dage efter fravænning, samtidig med at det giver ekstra antioxidanter, som skal hjælpe grisene igennem denne svære periode.

Det er især anbefalet til brug i besætninger, der har problemer med fravænningsdiarréer, herunder ikke mindst 7 kg besætninger.

Blandt andet i sådanne besætninger kan det være tilfældet, at hverken traditionel behandling med receptpligtige doser af ZnO og/eller antibiotika, eller som får et af produkterne i Alternativ Z systemet, er tilstrækkelig, idet grisene i dagene umiddelbart efter fravænningen æder så lidt, at de ikke får nok antioxidanter, herunder zink, fra foderet.

Du-Drink produkterne kan bruges som supplement til Alternativ Z produkter i foderet, lige såvel som det kan bruges sammen med receptpligtig ZnO i foderet, eller sammen med en antibiotika-behandling: Det er altid vigtigt, at de nyfravænnede smågrise drikker mest muligt i dagene efter fravænningen!

Du-Drink produktserien består af to produkter; Du-Drink LM og Du-Drink M.

Februar 2016

Dumas ApS