Beskrivelse
Spiceblend Dual HT er et tilskudsfoder udviklet til brug i foder til produktionsdyr. Produktet består af udvalgte botaniske elementer og et probiotikum, som kan benyttes i pelleteret foder optil 90 °C.
Spiceblend Dual HT indeholder en unik kombination af forskellige vand- og fedtopløselige antioxidanter fra sød kastaniebarkekstrakt (Castanea sativa Mill.), bukkehorn (Trigonella foenum-graecum) og rosmarin (Rosmarinus officinalis).
Produktets sammensætning indebærer, at det kan anvendes i den økologiske produktion. Ind-holdet af konventionelle krydderier i Spiceblend Dual HT udgør 44 %.

Specifikationer

Indhold
Bacillus subtilis og Bacillus licheniformis (E1700) , kombineret med naturlige antioxidanter ekstraheret fra sød kastaniebark ( Castanea sativa Mill.) samt udvalgte elementer fra bukkehorn ( Trigonella foenum-graecum) og rosmarin ( Rosmarinus officinalis). Rapsolie og diatoméjord (E 551C) og/eller Sepiolit (E562).
Udseende
Tør, frit flyvende pulver
CFU/g
8,65 x 108 CFU/g
Holdbarhed
Minimum 18 måneder
Opbevaring
Tørt, køligt (under 25°C)
Pakning
15 kg papir sække

Anbefalet dosering

Smågrise
1500 g / 1000 kg foder
Slagtesvin
1500 g / 1000 kg foder
Søer, fra 14 dage før faring og
gennemn diegivningsperioden
1500 g / 1000 kg foder
Kalkuner
1500 g / 1000 kg foder
Kalve op til 3 måneder
1500 g / 1000 kg foder

Note: Fodermidlerne i dette produkt er registeret i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 767/2009 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 242/2010.

Spiceblend™ er et varemærke tilhørende Feed-Add, Dumas ApS.

Februar 2015

Datablad kan downloades her ( DB_Spiceblend Dual HT_dk )

Dumas ApS