Beskrivelse

Du-Drink™ LM er et tilskudsfoder med et højt indhold af naturlige antioxidanter. Produktet er udviklet så det er opløseligt, og så det kan anvendes til alle typer af produktionsdyr.

Du-Drink™ LM er en kombination af ekstrakter fra vindruer (Vitis vinifera) og oliven (Olea europaea), som har en unik kombination af vand- og fedtopløselige, naturlige, antioxidanter. Synergien mellem disse giver produktet en meget alsidig problemløsende effekt. Produktet er naturligt sødet med stevia for at sikre et øget vand indtag.

Du-Drink™ LM kan med fordel iblandes vådfoder eller drikkevand. Ved brug i drikkevandet kan en dosering via en Dosatron®, en Dosmatic® eller lignende ske via en stamopløsning, der doseres med f. eks. 1,5% i drikkevandet. Det anbefales, at opblandet produkt anvendes inden for 24 timer.

Produktets sammensætning gør, at det kan anvendes af hjemmeblandere.

Note: Fodertilsætningsstofferne i dette produkt er registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer og er at finde i registreret over godkendte fodertilsætningsstoffer. Fodermidlerne er registeret i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 767/2009 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 242/2010.

Du-Drink™ er et varemærke tilhørende Feed-Add, Dumas ApS, der er ansøgt om brugsmodel.

April 2016

Databladet kan downloades her: Datablad_Du-Drink LM_DA

Dumas ApS